Ga naar de inhoud

SamenEigenaar

Totstandkoming BIZ

De uitdaging

Als Den Bosch Partners hebben wij een belangrijke taak om een verbindende rol te spelen om de stad beter te maken: Een fijne stad, waar mensen graag komen, verblijven, werken én wonen. Als de stad zijn aantrekkingskracht behoudt en versterkt, is dat goed voor iedereen. We zien veel potentie in een samenwerking tussen vastgoedeigenaren, met als doel samen werken aan een nog mooier Den Bosch.

Resultaat

Eerder dit jaar nam Den Bosch Partners samen met de vereniging van vastgoedeigenaren het initiatief tot een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). Een Biz kan alleen tot stand komen als voldoende vastgoedeigenaren voor de samenwerking stemmen. In november 2022 werd er dan ook een draagvlakmeting gehouden. Wij zijn meer dan trots, want per 1 januari 2023 ziet de BIZ ‘s-Hertogenbosch officieel het levenslicht. En niet zomaar een; dé grootste vastgoed BIZ van Nederland. In de BIZ bundelen wij onze krachten met de eigenaren voor een nog beter Den Bosch.

Wat is een BIZ?

Een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers en/of eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. Een BIZ kan worden opgezet door alleen ondernemers, door ondernemers en eigenaren samen of alleen door eigenaren. In dit geval is het een samenwerking tussen de vastgoedeigenaren van de brede Bossche binnenstad.

Ambitieuze plannen voor Den Bosch

De komende 5 jaar is Den Bosch Partners het uitvoeringsorgaan van de plannen van de BIZ ‘s-Hertogenbosch. Naast het feit dat op deze manier meer invloed van de vastgoedeigenaren op de verbetering van de binnenstad kan worden uitgeoefend, is het bovendien een instrument waarin meer en beter onderling kan worden samengewerkt én kennis kan worden gedeeld. De gemeente heeft zich bereid verklaard via Den Bosch Partners het bedrag voor verbetering binnenstad dat via de BIZ wordt opgehaald te verdubbelen. Daarmee komt er een bedrag beschikbaar van 3 miljoen euro, wat wordt ingezet om de binnenstad aantrekkelijker te maken. 

Wat kun je o.a. van ons verwachten?

  • Samenwerking versterken tussen eigenaren
  • Slagkracht naar de gemeente
  • Leegstandsaanpak
  • Vergroening en verduurzaming

Het volledige meerjarenplan en de ambities voor de komende tijd kun je lezen in het BIZ-plan; SamenEigenaar.

Meer hierover weten?