Ga naar de inhoud

Vergroening van de stad

Stads Bosch Beheer

Vergroening van de binnenstad is belangrijk. Het heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en het draagt bij aan de leefbaarheid. Meer groen maakt binnensteden gezonder, veiliger en zorgt voor meer variatie in de biodiversiteit. Het biedt ook verkoeling tijdens de steeds warmere zomers. Al deze voordelen verlengen het verblijf van bezoekers, wat gunstig is voor lokale ondernemers.

Stads Bosch Beheer is in 2023 als reactie op het pop-up stadspark in het leven geroepen om samen de binnenstad te vergroenen. Het doel is de stad te vergroenen op een manier die bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente met elkaar verbindt. Het geeft bestaande initiatieven een podium en wakkert nieuwe aan. Den Bosch Partners speelt hierin een verbindende rol. Hieronder delen we de (lopende) projecten.

Pop-up stadspark

Den Bosch Partners is in februari 2023 aan de slag gegaan met de realisatie van een tijdelijke interventie: Pop-up Stadspark Den Bosch. Met deze interventie laat de stad zien dat ambitie en lef een grauwe plek kunnen omvormen tot een groene oase. Een hele mooie samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente resulteerde in een succes.

Het werd in het begin met enige scepsis ontvangen, ruim een week was het park ’trending topic’ op sociale kanalen. Maar het groeide snel uit tot een levendige plek van gemeenschapszin. Het Pop-up Stadspark bracht mensen bij elkaar. Iedereen had er een mening over en dat was exact de bedoeling. Hierdoor is er een podium gecreëerd om aan iedereen uit te leggen wat het doel was van deze interventie. Daarmee ontstond er draagvlak wat heeft geleid tot permanente vergroening van het Burgemeester Loeffplein en de start van Stads Bosch Beheer, een collectief dat zich inzet voor verdere vergroening van de stad.

Planten drive thru

Een groot deel van de voor het pop-up park gebruikte materialen zoals planten, gras en aarde zijn uitgedeeld aan de bewoners of initiatieven in de stad. Stads Bosch Beheer is gestart met het uitdelen van alle planten van het tijdelijke stadspark aan bewoners, elk met hun eigen doel; van studentendakterrassen tot de tuinen van zorginstellingen.

Een ludieke actie waar enthousiast op werd gereageerd, binnen een uurtje waren alle planten uitgedeeld. De overige materialen zijn door Transfarmers hergebruikt in verschillende community tuinen verspreid over de stad.

Pop-up geveltuintjes

Op veel plekken in de stad  hebben ondernemers en bewoners al geveltuintjes aangelegd. Om dit onder de aandacht te brengen is Stads Bosch Beheer erop uit getrokken met bordjes die zowel deze tuintjes markeren als de makers ervan complimenteren. Goed voorbeeld doet immers goed volgen! 


De bloemetjes buiten

Op het  grootste bloemen en planten evenement van de stad, de jaarlijkse Geraniummarkt,  kan Stads Bosch Beheer natuurlijk niet ontbreken. Onder het motto ‘samen zetten we de bloemetjes buiten’ worden bezoekers op de foto gezet als aandenken aan hun bezoek en als stimulans om vooral mee te blijven vergroenen.

Vergroening  Orthenstraat n.a.v. gebiedspaspoort

Een van de uitkomsten van het project ‘Gebiedspaspoorten’ voor het gebied Orthenstraat is de behoefte om de straat kleurrijker te maken. Op verzoek van bewoners en ondernemers ontwikkelen we een plan om dit mede door vergroening voor elkaar te krijgen. De eerste plannen zijn gepresenteerd en het overleg met de gemeente is gestart. Wordt vervolgd!